Toz Boyalar

Boya uygulama


Toz Boya Uygulama

Metal plakaları toz boya ile boyarken kullanılan en yaygın yol elektrostik corona veya tribo bir tabanca kullanarak toz uygulaması yapmaktır. tabanca toza negatif bir yük kazandırarak mekanik ve sıkıştırılmış hava, topraklanmış cisme doğru püskürtülür böylece elektrostatik yük malzemeye doğru hızlandırılmış olur. Elektrostatik boyamada kullanılan püskürtme ağızlıkları çeşitli genişlikte olmaktadır.Kullanılan ağızlıkların boyları ve tipleri boyanacak malzeme ile tutarlılık gösterir biçimde olmalıdır.ısınan metal plaka ve toz boya homojen bir şekilde tabaka içerisinde bütünleşerek sert kaplama oluşturmak için soğumaya bırakılır.aynı zamanda metalin birincil yüzeyini ısıttıktan sonra sıcak yüzeye toz püskürtmek daha kolaydır.ön ısıtma işlemi daha düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde etmeye yardımcı olurken diğer bir problemde bu tür çalışmaların aşırı toza neden olmasıdır. Diğer bir tabanca türü sürtünme ile elektriklenmeyi sağlayan tribo tabancadır(tribo electric),toz parçası tabancanın içindeki mekaniği sayesinde teflon boru duvarı boyunca sürtünme meydana gelir böylece toz parçası pozitif yük kazanarak ateşlenmiş olur. pozitif yük kazanan toz parçaları ardından topraklanmış olan tabakaya yapışır.toz yüklemede tribo tabancanın kullanımı daha farklı bir uygulama gerektirdiğinden corona tabanca kullanımı daha yaygındır. Tribo tabancalarda corona tabancalarda olduğu gibi geri iyonlaşma ve faraday kafes etkisi gibi problemler görülmez. Toz boya uygulamasında kullanılan başka bir yöntem de akışkan yatak yöntemidir; metod alt tabakanın ısıtılarak ardından toz boyanın gazlı bir yatak içerisine doldurulmasıyla gerçekleştirilir, toz parçacıkları ısınmış/sıcak nesneye yapışarak erir. daha fazla ısıtma, genellikle boyanın kürlenmesini tamamlayabilmesi için gereklidir. bu yöntem genel olarak kaplamanın istenilen kalınlıkta yani 300 mikrometreyi aşan durumlarda kullanılır. yöntem bulaşık makinası raflarının nasıl kaplandığını gösteren bir uygulamadır.
Kürlenme

Toz parçaları ısı-basınç etkisi altında sertleşerek yüksek sıcaklığa maruz bırakıldığı zaman erimeye başlar ve dışarı doğru akarak kimyasal reaksiyona uğrar. yüksek molekül ağırlıklı polimerler oluşturmak için ağ benzeri yapılar oluşturur. Bu kürlenme sürecinde çapraz bağlanma olarak adlandırılan ve malzemenin tam kürlenmesi için tasarlanmış belirli bir sıcaklık ve zaman mevcuttur. Toz boyalı plakalar genellikle 200 C de 10 dakika bekletilir. bu sıcaklık ve zaman müşterinin isteğine göre değişebilir.kürlenmesi gereken malzeme için gerekli enerji uygulaması, konvesiyon fırınlarında veya kızılötesi fırınlarda gerçekleştirilir.